منابع انسانی


دسترسی سریع کارکنان به مشاهده اطلاعات طبقه بندی شده خود از طریق پورتال، اس ام اس ،ایمیل (کارکرد ،فیش حقوقی ،مرخصی و...) از دستاوردهای راهکار منابع انسانی است که همراه با سرعت و دقت محاسبات جبران خدمت در رضایتمندی کارکنان موثر است در ادامه نرم افزارهای این حوزه را بررسی کنید ...

مدیریت پرسنل و حقوق و دستمزد


ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • سرعت بالا در محسابه حقوق و معوقه ها
 • طراحی شده برای پشتبیانی از تعداد پرسنل زیاد سازمان ها
 • انجام تنظیمات همه بخش های سیستم توسط كاربران با كمترین نیاز به پشتیبان
 • محاسبه عامل‌های ماهانه بدون نیاز به محاسبه حقوق
 • قابلیت ایجاد عوامل مزایا ،کسور وکارکردها مطابق نیاز مجموعه
 • قابلیت نگهداری اطلاعات تکمیلی پرسنلی
 • قابلیت محاسبات خاص میان دوره و تعیین معوقات موردنیاز
 • تعریف انواع معوقه ها و اعمال محاسبات آن از تاریخ های موثر
 • قابلیت مدیریت انواع وام های پرسنل و عملیاتهای آن
 • مدیریت خدمات درمانی بیمه تكمیلی بصورت فرایند یکپارچه با سایر اطلاعات کارکنان

برخی از امکانات

 • معرفی واحدها و پست‌های سازمانی
 • معرفی گروهبندی مشاغل و مشاغل
 • معرفی انواع استخدام و محل خدمت
 • معرفی عوامل حقوق (شامل : مزایا، كسور، تعهدات، كاركرد، سایر و وام)
 • معرفی عوامل با روش ساده و ایجاد فرمول به صورت اتوماتیك توسط سیستم
 • معرفی عوامل خاص با استفاده از امكانات ساخت فرمول پیشرفته
 • تعریف توابع توسط كاربر و استفاده توابع تعریف شده به عنوان پارامتر در عوامل
 • اولویت دهی عوامل به طور اتوماتیك و كاملا هوشمند
 • معرفی نظام پرداخت (گروه، پایه، رتبه)
 • معرفی سازمان‌ها و شعب بیمه و دارایی
 • معرفی جداول مالیات و تقویم كاری (كاركرد استاندارد و تقویمی)
 • معرفی كاركنان به همراه اطلاعات شناسنامه‌ای، سوابق تحصیلی، سوابق كاری، سوابق آموزشی، افراد تحت تكفل، وضعیت تاهل، وضعیت نظام وظیفه، معرف‌ها، رزمندگی، زبان‌های خارجی و ....
 • صدور احكام كارگزینی كاركنان به صورت انفرادی
 • صدور احكام مالی به صورت انفرادی برای عواملی مانند كسور (بیمه، بیمه عمر، پس‌انداز و...) تعهدات كارفرما، كاركرد (اضافه‌كار ثابت و ...) و سایر عوامل (كنترل مالیات، كنترل جانبازی و ...)
 • صدور احكام گروهی (كارگزینی و مالی) با قابلیت فرمول شرط پذیری، برای نمونه امكان اعمال بخش نامه‌های جدید افزایش حقوق در ابتدای سال به صورت گروهی، اجرای طبقه بندی مشاغل
 • صدور احكام معوقه از تاریخ نصب سیستم
 • تغییر تاریخ اجراء به ازای هر عامل به طور جداگانه در احكام صادره
 • ورود اطلاعات كاركرد ماهانه كاركنان
 • اصلاح معوقه برای كلیه عوامل كاركردی یا عوامل فرم ورودی ماهانه
 • صدور سند حسابداری حقوق دستمزد با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری عیدی و پادش آخرسال و ذخیره عیدی با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری ذخیره و بازخرید مرخصی با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری ذخیره سنوات خدمت با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • ارسال اسناد حقوق و دستمزد از طریق فایل به سیستم‌های حسابداری مختلف
 • ایجاد دیسكت بیمه با فرمت‌های اعلام شده توسط شركت‌های بیمه
 • محاسبه مالیات با روش‌های متعدد (روش قانونی، تعدیل ماهانه، تعدیل روز در سال، تعدیل به تفكیك مستمر و غیر مستمر ماهانه، تعدیل به تفكیك مستمر و غیر مستمر روز در سال)
 • محاسبه معوقه براساس احكام كارگزینی و مالی صادره، اصلاح كاركرد ماهانه ماه‌های قبل و تعریف عامل با تاریخ اجرای گذشته
 • ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • تعدیل اقساط وام
 • عملیات تسویه وام
 • معرفی محل‌های پرداخت (تعریف 5 شماره حساب بازاء هر یك از كاركنان)
 • استقرار اطلاعات در شروع راه‌اندازی سیستم (ورود اطلاعات در ابتدای راه اندازی سیستم مانند مانده مرخصی از قبل، مالیات پرداخت شده، درآمد مشمول مالیات، مانده پس انداز و....)
 • محاسبات پرداخت و ذخیره عیدی و پاداش آخر سال
 • محاسبه باقیمانده مرخصی و بازخرید مرخصی
 • محاسبه ذخیره سنوات خدمت كاركنان
 • محاسبه بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی كشوری، خدمات درمانی، آینده ساز، بیمه‌های تكمیلی(عمر ، حوادث) و ...
 • ایجاد دیسكت بانك با فرمت‌های Text , Excel , DBF

برخی از گزارشات

 • گزارش لیست حقوق جامع
 • گزارش فیش حقوق با قابلیت طراحی با قالب مورد نیاز در هر سازمان
 • گزارش لیست بیمه خلاصه و تكمیلی
 • گزارش لیست پرداخت
 • گزارش لیست مساعده
 • گزارش جامع مرور حقوق و دستمزد جهت ایجاد گزارشات خاص مورد نیاز كاربران
 • گزارش احكام كارگزینی
 • گزارش لیست وام
 • گزارش لیست خلاصه و تكمیلی مالیات
 • گزارش عیدی و پاداش آخرسال، ذخیره سنوات خدمت، بازخرید مرخصی
 • امكان قالب‌بندی نمایش اطلاعات جداول توسط كاربر
 • امكان تعریف رنگ و قلم در گزارشات برای كاركنانی كه اطلاعات آنها در محدوده خاص قرار می‌گیرد

مدیریت وام


برخی از امکانات

 • معرفی انواع وام
 • تعریف آیین نامه های مرتبط با هر نوع وام (سقف مبلغ وام، مدت بازپرداخت، نرخ كارمزد، جریمه های مرتبط)
 • تعریف ضمانت های مرتبط با انواع وام
 • معرفی وام گیرندگان
 • معرفی وام دهندگان
 • ثبت درخواست وام توسط وام گیرندگان
 • ثبت مراحل بررسی درخواست وام
 • ثبت پرداخت وام
 • ثبت دریافت اقساط وام
 • ارسال Email و SMS اتوماتیك پس از واریز وام به وام گیرندگان
 • تسویه وام قبل از سررسید
 • ارتباط با سیستم خزانه داری در پرداخت وام و دریافت اقساط
 • معرفی شابلون سند مرتبط با هریك از عملیات سیستم وام (پرداخت، دریافت اقساط، دریافت جریمه و ...)
 • صدور سند در سیستم حسابداری برای هریك از عملیات های سیستم وام

برخی از گزارشات

 • گزارش لیست تاخیر در واریز اقساط
 • گزارش سررسید از محل اقساط وام ها برای هر ماه
 • گزارش لیست انتظار پرداخت وام ها
 • گزارش وام های پرداخت شده

مدیریت خدمات درمانی بیمه تكمیلی


برخی از امکانات

 • تعریف فرآیند درخواست دریافت هزینه های بیمه در سازمان و اجرای آن از طریق موتور گردش كار
 • معرفی انواع مدارك هزینه ای (دفترچه بیمه تامین اجتماعی، نسخه آزاد، دفترچه بیمه دانا و ...)
 • معرفی انواع هزینه های درمانی (ویزیت، داروخانه، آزمایشگاه و ...)
 • ثبت چك لیست های مرتبط با ثبت انواع هزینه ها برای هر نوع مدرك با توجه به نوع طرف قرارداد بودن مركز
 • ثبت لیست پرسنل و افراد تحت پوشش پرسنل
 • ثبت دوره تحت پوشش بیمه و هزینه مرتبط برای پرسنل و افراد تحت پوشش
 • تمدید دوره بیمه برای هر پرسنل
 • ثبت درخواست های دریافت هزینه توسط پرسنل به همراه ثبت نسخه الكترونیكی مدارك و تكمیل چك لیست مرتبط توسط پرسنل
 • بررسی درخواست و اسناد ارسال توسط مسئول امور بیمه
 • ارسال تهیه بسته های ارسالی به بیمه جهت درخواست ها واصله از پرسنل
 • ثبت هزینه های تایید شده و توضیحات اعلام شده توسط بیمه برای هر درخواست
 • ثبت اطلاعات چك دریافتی از بیمه برای هر بسته ارسالی به بیمه

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز