مدیریت مالی


نرم افزارهای راهکار مالی ضمن برخورداری از سهولت ثبت گردش و عملیات های این حوزه ، ابزارهایی با ویژگی های کاربردی را جهت فراهم سازی اطلاعات برای تصمیم سازی ها و دسترسی سریع به گزارشات در اختیار مدیران وکاربران سازمان ها قرارداده است.حسابداری مالیویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • تعریف سطوح حسابهای سلسه مراتبی و شناور به تعداد مورد نیاز و نامحدود
  امکان تعریف سطوح حساب نامحدود (گروه ،کل،معین،تفصیل 1،تفصیل 2،تفصیل 3،....تفصیل n)
 • تعریف فرایند های مالی و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
  همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند مالی
 • استفاده در قالب زبانهای گوناگون .فارسی ،انگلیسی ،عربی و..(Multi Lingual)
  استفاده در دفاتر خارج از کشور با زبان خاص آن (کاربران خارجی)و همزمان فارسی در مجموعه دفتر مرکزی
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office)
 • اجرای سیستم و انجام عملیات از راه دور بصورت اینترنتی
  اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری