راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
 • استفاده از سرور بانك اطلاعات Sql Server 2000 , 2005

 • استفاده از محیط توسعه Delphi 2006 و C#.NET

 • قابلیت كنترل حقوق دسترسی كاربران به پنجره ها و كلیه اجزای هر پنجره

 • قابلیت كنترل حقوق دسترسی كاربران به اقلام اطلاعاتی

 • قابلیت Copy/Paste كلیه اقلام اطلاعاتی در خود و دیگر اقلام

 • قابلیت تعریف خصوصیات اضافه برای هر قلم اطلاعاتی

 • انتقال اطلاعات كلیه لیست ها به Excel و فرمت XML

 • قابلیت تغییر طراحی و چیدمان اجزای كلیه پنجره ها برای هر كاربر

 • قابلیت تعریف جریان كار برای هر كاربر

 • قابلیت تعریف كلیدهای میانبر مورد نظر هر كاربر

 • قابلیت استفاده در مراكز توزیع شده

 • قابلیت فیلتر بر روی كلیه پنجره ها

 • قابلیت تنظیم ستون های قابل نمایش در كلیه لیست ها

 • قابلیت استفاده تك كاربره و در شبكه های بزرگ

 • قابلیت ساخت گزارشات با استفاده از گزارش ساز

 • قابلیت طراحی قالب های چاپ مختلف

 • قابلیت پیوست فایل برای هر قلم اطلاعاتی

 • قابلیت ثبت تصویر برای هر قلم اطلاعاتی

 • سرویس ارتباطی Offline

سیستم فروش

مدیریت پخش مویرگی، مدیریت بازاریابها، نرخ فروش های مختلف برای كالاها، گروه بندی مشتریان، گزارش كالاهای فروخته نشده به یك مشتری، محاسبه اتوماتیك درصد بازاریابها، مدیریت شماره سریال كالاهای فروخته شده، كنترل اعتبار نقد و چك مشتریان، فروش گروهی كالاها، امكان ثبت پیش فاكتور، امكان ثبت كسورات و اضافات برای هر فاكتور، ثبت سفارش با رزرو موجودی، ثبت بیجك باربری
 


سیستم فروشگاهی

قابلیت استفاده در فروشگاه های زنجیره ای به صورت یكپارچه، امكان استفاده از دستگاه باركد خوان، امكان چاپ باركد، اجرای عملیات با استفاده از باركد، ثبت دریافت نقد، ثبت دریافت Pos ، ثبت دریافت بن، امكان ثبت مشتركین، امكان صدور فاكتور برای مشتركین، اعمال نرخ فروش كالا برای مشتركین، امكان تخفیف زیر فاكتورها، امكان استفاده در تعاونی های مصرف و مدیریت اطلاعات مرتبط با اعضای تعاونی، امكان صدور فاكتور مرجوعی فروشگاهی، عملیات بستن صندوق ها، گزارش روزانه هر كاربر شامل (فروش، مرجوع از فروش، دریافت نقد، دریافت Pos، دریافت بن، تخفیف، پرداخت صندوق ها)، گزارش كالاهای رسوب شده
 


سیستم خرید و  انبار

انبارهای نامحدود، ثبت فاكتور خرید و مرجوع خرید، ثبت رسید و حواله انبار، ثبت حواله انتقال انبار به انبار، هشدار كالاهای زیر نقطه سفارش، هشدار كالاهای زیر نقطه بحرانی، امكان تامین كالا بر اساس سفارشات، گزارش موجودی كالای یك تامین كننده خاص، ثبت محل استقرار كالاها در هر انبار، محاسبه قیمت تمام شده كالاها به روش میانگین-LIFO- FIFO، گزارش سود و زیان هر كالا و هر فاكتور فروش
 


سیستم خزانه داری
صندوق های نامحدود، بانك های نامحدود، ثبت اسناد دریافتی، ثبت اسناد پرداختی، ثبت وجوه نقد دریافتی و پرداختی، ثبت واگذاری اسناد، كنترل چك های برگشتی، ثبت اعلام وصولی چك ها، گزارش مغایرت بانكی
 


سیستم حسابداری

4 سطح مرتبط (گروه، كل، معین، تفصیلی)، تفصیلی شناور، تعریف سطح شناور نامحدود(پروژه، مركز هزینه و...) ، مدیریت اسناد اتوماتیك صادر شده در سیستم های عملیاتی، كنترل وضعیت اسناد (یادداشت، موقت، نهایی)، گزارش مرور حسابها، گزارش تراز 4 ستونی و 6 ستونی، گزارش صورت های مالی (سود و زیان، ترازنامه و ... )، گزارش مانده حساب های معوق