راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
فروش و پخش سیار (گرم و سرد)
صفحه اصلی > محصولات > راهكار سازمانی > حوزه بازرگانی > فروش و پخش سیار (گرم و سرد)
امكانات
 • ثبت اطلاعات بارگیری و تحویل كالا به بازاریاب
 • تعیین موجودی اولیه كالا پس از بارگیری كالاها به هنگام تحویل آن‌ها به بازاریاب
 • مشخص‌نمودن مشتریان در هر مسیر
 • دسترسی بازاریاب به اطلاعات مربوط به مشتریان یك مسیر مشخص
 • ثبت مشتری جدید در هنگام ویزیت مشتریان در مسیر
 • صدور فاكتور فروش، فاكتور امانی و فاكتور مرجوعی
 • امكان ثبت سفارش مشتریان
 • بررسی فاكتورهای موجود مشتری
 • مشاهده مانده حساب مشتری
 • نمایش نام كالاها به همراه موجودی و انتخاب‌های انجام شده آن برای مشتری
 • امكان محدود كردن سریع نمایش كالاها به روش های گوناگون
 • صفر كردن مقدار تخصیص داده شده به كالا برای یك قلم یا تمامی اقلام فاكتور
 • استفاده از گام در هنگام كم كردن یا زیاد كردن مقدار كالا
 • تعیین گام برای هر كالا به‌صورت مستقل توسط بازاریاب
 • تعیین مستقیم مقدار كالا
 • افزایش یا كاهش تكی مقدار مرجوعی كالا
 • تعیین مقدار مرجوعی كالا
 • مشاهده میزان موجودی ماشین در لحظه
 • تعیین قیمت پایه كالا به ازای هر منطقه
 • ثبت انواع سفارش نقدی ، چك ، امانی
 • اعمال حقوق دسترسی بازاریاب به اطلاعات مربوط به بازه زمانی چند روز مشخص
 • جلوگیری از اصلاح اطلاعات فاكتور بعد از چاپ فاكتور
 • امكان ابطال فاكتور ثبت‌شده (صادرشده)
 • مدیریت وضعیت فاكتورها (جدید ، ثبت‌شده و ابطالی)
 • چاپ فاكتور ثبت‌شده (صادرشده) بر روی چاپگر بی‌سیم نصب‌شده در ماشین
 • ثبت جوایز (اشانتیون‌های) تحویل‌شده یا فروخته‌شده در فاكتور
 • ثبت دریافت‌های نقدی و چك از مشتری در فاكتور
 • محاسبه و ثبت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به كالا در فاكتور
 • محاسبه و ثبت عوارض متعلقه به كالا در فاكتور
 • تعیین مقدار جایزه (اشانتیون) از كالاهای موجود ، به‌صورت اتوماتیك بر اساس روش و قیمت تعیین شده
 • تعیین قیمت جوایز (اشانتیونها) به ازای هر منطقه
 • تعیین حداكثر شش سطح تخفیف برای هر كالا
 • اختصاص یك سطح تخفیف به مشتری یا درصد تخفیف برای تمام كالاها بر اساس قیمت پایه كالا
 • اعمال كنترل تخفیف بر اساس نرم‌افزار حسابداری فروش
 • انتقال سریع و آسان اطلاعات ثبت‌شده بر روی سیستم بازاریاب به سیستم حسابداری فروش
 • محاسبه ضایعات
ویژگی ها
 • استفاده از دستگاه‌های كوچك و قابل حمل
 • انجام عملیات توسط بازاریاب ها به‌صورت لمسی و بدون نیاز به صفحه كلید
 • ویژه بازاریاب‌های پخش مویرگی گرم و سرد
 • سفارش كالا در محل
 • صدور فاكتور در محل
 • ثبت الكترونیكی دریافتی‌ها در محل
 • چاپ فاكتور در محل
 • كنترل صحیح موجودی كالای بارگیری‌شده
 • صفر شدن اختلاف حساب مبلغ و اجناس در تسویه حساب با بازاریاب‌ها
 • افزایش دقت و سرعت در تسویه حساب با بازاریاب‌ها
 • ثبت اطلاعات در اسرع زمان و با حداكثر دقت
 • خوانا بودن فاكتورها برای مشتریان
 • اطمینان از رسیدن اشانتیون‌ها به دست مخاطبین واقعی
 • اطمینان از اعمال تخفیف مطابق با قوانین فروش
گزارش ها
 • مقدار جوایز (اشانتیون‌ها) ارائه‌شده و تحویل‌گیرندگان واقعی
 • مقدار تخفیف‌های ارائه‌شده و میزان فروش به هر فروشگاه
 • لیست فروشگاه‌هایی كه به‌تازگی خرید نمی‌كنند
 • جمع مبلغ ( چك/ نقد/ مالیات/ عوارض/ تخفیف/ مرجوعی/ جایزه/ فروش/ فروش به مشتری جدید ) برای فاكتورهای قطعی و باز
 • جمع مبلغ ( بارگیری/ بارگیری از خرید/ ضایعات بار/ ضایعات مسیر/ كالای برگردانده شده مسیر/ كالای فروخته شده به بازاریاب )
 • آمار تعداد مشتری ( مراجعه شده/ مراجعه نشده/ دارای فاكتور فروش/ دارای فاكتور باز/ جدید/ جدید دارای فاكتور فروش/ جدید دارای فاكتور باز ) توسط هر بازاریاب
 • آمار تعداد فاكتورها ( صادر شده/ باطل شده/ باز/ امانی/ سفارش/ دارای مرجوعی/ دارای تخفیف/ دارای جایزه ) توسط هر بازاریاب
 • آمار تعداد انواع كالاها ( كل كالاها/ دارای جایزه/ فروخته‌شده/ دارای جایزه فروخته‌شده )
 • آمار بیشترین و كم‌ترین ( مبلغ فروش/ مبلغ تخفیف ) به هر مشتری
 • آمار تعداد و مبلغ تأمین موجودی ( از فاكتور خرید/ از مانده روزهای قبل بازاریاب/ از مانده روزهای قبل دیگران ) برای هر بازاریاب
 • گزارش صورت وضعیت عملكرد روزانه هر بازاریاب-تعداد و مبلغ ( باقیمانده/ ضایعات/ ضایعات بار/ اضافه برگردانده شده/ مرجوعی قابل استفاده/ مرجوعی/ تخفیف مرجوعی/ فروخته شده/ كسری فروخته شده به بازاریاب )
 • گزارش جمع مبلغ تخفیف ( فروخته شده/ كسری فروخته شده) به بازاریاب
 • آمار تعداد ( چك/ چك فاكتورهای باز )
 • كنترل عملكرد بازاریاب - زمان ثبت ( اولین فاكتور/ آخرین فاكتور/ شمارش نهایی )