راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS

منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان است ؛ از این رو نگرش و رفتار سازمان‌های برتر نسبت به موضوعات مرتبط با منابع انسانی ، با دقت ، ظرافت و اهمیت خاصی همراه است. راهكار سازمانی كوثر در راستای همراهی با سازمان‌های برتر در این زمینه نیز سیستم‌هایی از قرار زیر تولید نموده است :

 • مدیریت پرسنلی
 • حقوق و دستمزد
 • مدیریت وام
 • مدیریت خدمات درمانی (بیمه تكمیلی)
مدیریت پرسنلی و حقوق و دستمزد
امكانات
 • معرفی واحدها و پست‌های سازمانی
 • معرفی گروهبندی مشاغل و مشاغل
 • معرفی انواع استخدام و محل خدمت
 • معرفی عوامل حقوق (شامل : مزایا، كسور، تعهدات، كاركرد، سایر و وام)
 • معرفی عوامل با روش ساده و ایجاد فرمول به صورت اتوماتیك توسط سیستم
 • معرفی عوامل خاص با استفاده از امكانات ساخت فرمول پیشرفته
 • تعریف توابع توسط كاربر و استفاده توابع تعریف شده به عنوان پارامتر در عوامل
 • اولویت دهی عوامل به طور اتوماتیك و كاملا هوشمند
 • معرفی نظام پرداخت (گروه، پایه، رتبه)
 • معرفی سازمان‌ها و شعب بیمه و دارایی
 • معرفی جداول مالیات و تقویم كاری (كاركرد استاندارد و تقویمی)
 • معرفی كاركنان به همراه اطلاعات شناسنامه‌ای، سوابق تحصیلی، سوابق كاری، سوابق آموزشی، افراد تحت تكفل، وضعیت تاهل، وضعیت نظام وظیفه، معرف‌ها، رزمندگی، زبان‌های خارجی و ....
 • صدور احكام كارگزینی كاركنان به صورت انفرادی
 • صدور احكام مالی به صورت انفرادی برای عواملی مانند كسور (بیمه، بیمه عمر، پس‌انداز و...) تعهدات كارفرما، كاركرد (اضافه‌كار ثابت و ...) و سایر عوامل (كنترل مالیات، كنترل جانبازی و ...)
 • صدور احكام گروهی (كارگزینی و مالی) با قابلیت فرمول شرط پذیری، برای نمونه امكان اعمال بخش نامه‌های جدید افزایش حقوق در ابتدای سال به صورت گروهی، اجرای طبقه بندی مشاغل
 • صدور احكام معوقه از تاریخ نصب سیستم
 • تغییر تاریخ اجراء به ازای هر عامل به طور جداگانه در احكام صادره
 • ورود اطلاعات كاركرد ماهانه كاركنان
 • اصلاح معوقه برای كلیه عوامل كاركردی یا عوامل فرم ورودی ماهانه
گزارش ها
 • گزارش لیست حقوق جامع
 • گزارش فیش حقوق با قابلیت طراحی با قالب مورد نیاز در هر سازمان
 • گزارش لیست بیمه خلاصه و تكمیلی
 • گزارش لیست پرداخت
 • گزارش لیست مساعده
 • گزارش جامع مرور حقوق و دستمزد جهت ایجاد گزارشات خاص مورد نیاز كاربران
 • گزارش احكام كارگزینی
 • گزارش لیست وام
 • گزارش لیست خلاصه و تكمیلی مالیات
 • گزارش عیدی و پاداش آخرسال، ذخیره سنوات خدمت، بازخرید مرخصی
 • امكان قالب‌بندی نمایش اطلاعات جداول توسط كاربر
 • امكان تعریف رنگ و قلم در گزارشات برای كاركنانی كه اطلاعات آنها در محدوده خاص قرار می‌گیرد
مدیریت خدمات درمانی بیمه تكمیلی
امكانات
 • تعریف فرآیند درخواست دریافت هزینه های بیمه در سازمان و اجرای آن از طریق موتور گردش كار
 • معرفی انواع مدارك هزینه ای (دفترچه بیمه تامین اجتماعی، نسخه آزاد، دفترچه بیمه دانا و ...)
 • معرفی انواع هزینه های درمانی (ویزیت، داروخانه، آزمایشگاه و ...)
 • ثبت چك لیست های مرتبط با ثبت انواع هزینه ها برای هر نوع مدرك با توجه به نوع طرف قرارداد بودن مركز
 • ثبت لیست پرسنل و افراد تحت پوشش پرسنل
 • ثبت دوره تحت پوشش بیمه و هزینه مرتبط برای پرسنل و افراد تحت پوشش
 • تمدید دوره بیمه برای هر پرسنل
 • ثبت درخواست های دریافت هزینه توسط پرسنل به همراه ثبت نسخه الكترونیكی مدارك و تكمیل چك لیست مرتبط توسط پرسنل
 • بررسی درخواست و اسناد ارسال توسط مسئول امور بیمه
 • تهیه بسته های ارسالی به بیمه جهت درخواست ها واصله از پرسنل
 • ثبت هزینه های تایید شده و توضیحات اعلام شده توسط بیمه برای هر درخواست
 • ثبت اطلاعات چك دریافتی از بیمه برای هر بسته ارسالی به بیمه
ویژگی ها
 • سرعت بالا در محسابه حقوق و معوقه ها
 • طراحی شده برای پشتبیانی از تعداد پرسنل زیاد سازمان ها
 • انجام تنظیمات همه بخش های سیستم توسط كاربران با كمترین نیاز به پشتیبان
 • محاسبه عامل‌های ماهانه بدون نیاز به محاسبه حقوق
 • ثبت وام و تخصیص وام به كاركنان به صورت انفرادی و گروهی
 • تعدیل اقساط وام
 • عملیات تسویه وام
 • معرفی محل‌های پرداخت (تعریف 5 شماره حساب بازاء هر یك از كاركنان)
 • استقرار اطلاعات در شروع راه‌اندازی سیستم (ورود اطلاعات در ابتدای راه اندازی سیستم مانند مانده مرخصی از قبل، مالیات پرداخت شده، درآمد مشمول مالیات، مانده پس انداز و....)
 • محاسبات پرداخت و ذخیره عیدی و پاداش آخر سال
 • محاسبه باقیمانده مرخصی و بازخرید مرخصی
 • محاسبه ذخیره سنوات خدمت كاركنان
 • محاسبه بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی كشوری، خدمات درمانی، آینده ساز، بیمه‌های تكمیلی(عمر ، حوادث) و ...
 • محاسبه مالیات با روش‌های متعدد (روش قانونی، تعدیل ماهانه، تعدیل روز در سال، تعدیل به تفكیك مستمر و غیر مستمر ماهانه، تعدیل به تفكیك مستمر و غیر مستمر روز در سال)
 • محاسبه معوقه براساس احكام كارگزینی و مالی صادره، اصلاح كاركرد ماهانه ماه‌های قبل و تعریف عامل با تاریخ اجرای گذشته
 • ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری حقوق دستمزد با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری عیدی و پادش آخرسال و ذخیره عیدی با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری ذخیره و بازخرید مرخصی با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • صدور سند حسابداری ذخیره سنوات خدمت با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • ارسال اسناد حقوق و دستمزد از طریق فایل به سیستم‌های حسابداری مختلف
 • ایجاد دیسكت بیمه با فرمت‌های اعلام شده توسط شركت‌های بیمه
 • ایجاد دیسكت بانك با فرمت‌های Text , Excel , DBF
مدیریت وام
امكانات
 • معرفی انواع وام
 • تعریف آیین نامه های مرتبط با هر نوع وام (سقف مبلغ وام، مدت بازپرداخت، نرخ كارمزد، جریمه های مرتبط)
 • تعریف ضمانت های مرتبط با انواع وام
 • معرفی وام گیرندگان
 • معرفی وام دهندگان
 • ثبت درخواست وام توسط وام گیرندگان
 • ثبت مراحل بررسی درخواست وام
 • ثبت پرداخت وام
 • ثبت دریافت اقساط وام
 • ارسال Email و SMS اتوماتیك پس از واریز وام به وام گیرندگان
 • تسویه وام قبل از سررسید
 • ارتباط با سیستم خزانه داری در پرداخت وام و دریافت اقساط
 • معرفی شابلون سند مرتبط با هریك از عملیات سیستم وام (پرداخت، دریافت اقساط، دریافت جریمه و ...)
 • صدور سند در سیستم حسابداری برای هریك از عملیات های سیستم وام
گزارش ها
 • گزارش لیست تاخیر در واریز اقساط
 • گزارش سررسید از محل اقساط وام ها برای هر ماه
 • گزارش لیست انتظار پرداخت وام ها
 • گزارش وام های پرداخت شده