راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS

سازمان‌های موفق همواره در صدد هستند تا راههای مؤثری برای تسهیل عملیات بازرگانی ، از قبیل خرید ، انبارش و فروش ، بیابند تا ضمن افزایش سود ، از هزینه‌های اصلی و جانبی بكاهند. راهكار سازمانی كوثر در این زمینه رویكرد استفاده بهینه از فناوری را سرلوحه کار خود قرار داده است تا ضمن كاهش وابستگی شرایط فروش به مؤلفه‌های زمان و مكان ، سهولت و روانی در فرایند خرید و انبارش را به ارمغان آورد.

ویژگی
  • قابلیت ایجاد و پیكربندی انواع اسناد مرتبط با انبار مطابق فرایندهای سازمان
  • امكان تعریف فرایندهای انبار و ارجاع اسناد و مشاهده اسناد در كارتابل
  • كنترل و ردیابی ورود و خروج كالاها بر اساس عامل های ردیابی متعدد t سریال، سایز، رنگ و ...
  • نگهداری موجودی كالاها بر اساس چند واحد سنجش و تبدیل واحدها به یكدیگر
  • كار با سیستم به صورت اینترنتی
  • مناسب برای سازمان های دارای انبارهای دور از دفتر مركزی
  • استفاده در قالب زبان های گوناگون مانند فارسی و انگلیسی (Multi Lingual)
  • كار با سیستم به‌صورت Online / Offline
  • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)