راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
اموال و دارایی‌های ثابت
امكانات
 • ثبت قوانین دارایی
 • معرفی جمع‌دار اموال
 • معرفی گروه‌های دارایی به صورت درختی
 • معرفی محل‌های دارایی به صورت درختی
 • استقرار دارایی‌ها
 • معرفی واحدها و پست‌های سازمانی و كاركنان
 • ایجاد دارایی از طریق كالاهای خریداری شده موجود در انبار/ خرید مستقیم كالاهای ساخته شده موجود در انبار / ساخت به طور مستقیم
 • انتقال دارایی بین واحدهای سازمانی
 • معرفی اجزای دارایی
 • ثبت پلاك اصلی و فرعی برای دارایی‌ها
 • طبقه‌بندی دارایی‌ها
 • محاسبه استهلاك هر دارایی
 • تعیین نرخ و روش محاسبه استهلاك هر دارایی
 • صدور اسناد مالی به طور اتوماتیك
 • تعریف الگوی آرتیكل اسناد
 • ثبت عملیات تعمیرات اساسی
 • ثبت افزایش و كاهش قیمت هر دارایی
 • استفاده مجدد دارایی‌های اسقاط شده
 • ثبت فروش ، اهدا ، تعویض ، برگشت ، خروج موقت، اسقاط دارایی‌ها
 • انتقال دارایی‌ها به سازمان دیگر
 • ثبت بیمه ، محاسبه هزینه بیمه و صدور سند محاسبه بیمه دارایی‌ها
گزارش ها
 • گزارش استاندارد صورت وضعیت دارایی
 • گزارش مرور اموال با قابلیت ماتریسی بر اساس گروه، طبقه، مركز هزینه و ...
 • گزارش دارایی نزد كاركنان
 • گزارش خلاصه پرونده اموال شامل وقایع رخ‌داده بر اموال و استهلاك
 • كارت اموال در فرمت استاندارد برای هر كالا