راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS

فرآیند، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط و ساختار یافته ای است که به تولید محصول و یا ارایه خدمات در داخل یا خارج سازمان منتهی می‌شود. از این رو سازمان‌های پیشرو كه به تدوین و مستندسازی فرایندهای خود مبادرت ورزیده‌اند، در راستای تقویت ابزارهای نظارت بر حسن اجرای فرایندها ، از فناوری بهره گرفته ، اقدام به مكانیزاسیون فرم‌ها و فرایندها می‌نمایند. اتوماسیون فرایندهای كوثر ، ابزاری با امكانات پیشرفته است كه گزارش‌های آماری ارائه‌شده توسط این سیستم ، اطلاعات بسیار باارزشی را برای باز مهندسی فرایندهای سازمان(BPR) ارائه می‌نماید و دارای بخش‌های زیر می‌باشد :

 • مدل‌ساز سازمانی
 • مدیریت گردش كار انسانی (Human Workflow)
 • مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow)
 • كارتابل جامع Web و Win
 • فرم‌ساز
 • مانیتورینگ و بهبود فرایندها
امكانات
مدیریت گردش كار انسانی (Human Workflow)
 • امكان تعریف فرایندها با پشتیبانی از تمامی عناصر گرامر منتخب
 • بهره‌گیری از امکان طراحی شماتیک ( Drag & Drop )
 • لحاظ نمودن تسهیلاتی برای معرفی فرایند ( مانند كپی كردن بخشی از یك فرآیند در فرایند دیگر )
 • فراخوانی هر نوع Service یا SQL Query
 • سازگار با زیرساخت ارتباطی مایكروسافت (WCF)
 • مدیریت خطاهای مرتبط با فرایند
 • اطلاع‌رسانی از راه‌های گوناگون ارتباطی مانند پست الكترونیك و ارجاع به كارتابل كاربران به هنگام وقوع یك رویداد
 • تعریف قوانین مورد استفاده در تصمیم گیری های فرایند
 • فراخوانی قوانین موجود نرم‌افزاری در قالب Assembly
 • تخصیص یك شخص برای انجام كار
 • تخصیص یك پست سیستمی برای انجام كار
 • تخصیص پست بالاتر یا مدیر واحد به عنوان انجام‌دهنده یك فعالیت
 • تعیین پست‌های گروهی در هنگام معرفی عملیات انسانی در فرایندها
 • استفاده از فرم‌های سیستم های مختلف در تعریف یك فرایند گردش كاری
 • پشتیبانی از Transaction management
 • استفاده از زبان قابل تعریف (Declarative Language) جهت مدل‌سازی فرآیندها
 • مدل‌كردن قوانین فرایندها با استفاده از زبان Visual Basic Expression
 • مدیریت اجرای فرایندها جهت فرایندهایی كه اجرایشان مدت زیادی طول می‌كشد
 • ذخیره اتفاقاتی كه در طول یك فرایند می افتند
 • وجود adapter هایی جهت ارتباط با مدل ارتباطی كوثر
 • (Kowsar Service Communication Model )
 • ارتباط با سرویس‌ها بر اساس مدل‌های ارتباطی از قبیل Interface
 • اضافه‌كردن فعالیت (Activity) بر اساس نیاز جهت استفاده در فرایندها
 • تعریف و نگهداری ویرایش های مختلف یك فرآیند
 • فعال و غیر فعال كردن فرایندها
 • امكان ارتباط با Web Service ، Assembly ، File ، Database
 • امكان تعریف زیر فرایند
 • امكان ارجاع دستی (Ad – hoc)
 • تعریف چند فعالیت (Action) برای یك موقعیت از فرایند
كارتابل جامع Web و Win
 • ارجاع كلیه اسناد و فرم‌های مرتبط با سایر سیستم‌ها
 • رسیدگی به نامه‌ها و اسناد ارجاع‌شده از طریق كارتابل یكپارچه
 • مشاهده مراحل كار
 • گردش نامه‌ها میان واحدهای مختلف شركت‌های گروه
 • كارتابل جامع به‌جای كارتابل فقط نامه (كارتابل همه فرم‌های سازمانی مانند برگه مرخصی، برگه مأموریت، سند حسابداری و ...)
 • كارتابل جامع تحت وب كه به‌صورت موازی با كارتابل سیستم قابل بهره‌برداری است
 • كارتابل آفلاین به‌منظور كار بر روی كارتابل در شرایط عدم ارتباط شبكه
 • امكان بررسی و كنترل كارتابل همكاران زیردست با رعایت قواعد ثبت و ردیابی
 • امكان تعریف گردش كارهای خاص برای نامه‌ها با استفاده از سرویس گردش كار (Workflow Service)
 • درج یادآوری، پاسخ و یادداشت خصوصی بر روی كارهای دریافتی
 • تعریف و اعمال فیلترهای مرتبط با كار و جداول هر نوع موجودیت
 • نمایش عملیات قابل اجرا بر روی هر موجودیت در كارتابل
 • مشاهده موجودیت جهت انجام كارها از طریق پنجره موجودیت
 • نمایش وضعیت پیشرفت یك فرایند
 • مشاهده گردش ارجاعات یك كار
 • ارجاع دستی خارج از فرایند
 • تعریف جانشینی در كارتابل پست‌های سیستمی
 • اعمال كنترل ارجاعات
فرم ساز
 • تعیین قالب اطلاعاتی یك فرم و ایجاد فرم به صورت اتوماتیك
 • امكان جانمایی اجزای ورود اطلاعات در فرم ها
 • پشتیبانی از فرم هایی كه دارای لیست های اطلاعاتی می باشند (Master/Detail)
 • امكان تعریف فرایند برای فرم های ساخته شده
 • تعیین وضعیت های مختلف یك فرم
 • معرفی وضعیت اجزای هر فرم در هریك از وضعیت های تعریف شده (State Management)
ویژگی
 • افزایش بهره‌وری سازمانی
 • كاهش مدت زمان انجام فرآیندها
 • امكان برنامه‌ریزی دقیق‌تر پروژه‌ها
 • كاهش هزینه‌های سازمانی اعم از منابع انسانی و ملزومات
 • افزایش سرعت در ارجاع و پیگیری فعالیت‌ها
 • تشخیص گلوگاه‌های مرتبط با هر فرآیند
 • ایجاد شفافیت در وضعیت انجام اقدامات مرتبط
 • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office)
 • كار با سیستم به‌صورت آنلاین/ آفلاین
 • امكان برقراری ارتباط فرم‌ها و فرآیندها با سیستم‌های نرم‌افزاری موجود سازمان
مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow)
 • برقراری یكپارچگی میان سیستم‌ها در لایه سرویس (Integration Service)
 • قابل كشف بودن (Discoverable) سرویس‌ها از طریق پروتكل‌های وب سرویس
 • مدیریت حافظه به هنگام كار با سرویس‌ها
 • تعریف سرویس ها بر اساس مدل‌های ارتباطی از قبیل Interface
مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow)
 • تعریف چارت سازمانی
 • معرفی پست های سازمانی به شكل سلسله مراتبی
 • تعریف پست‌های سیستمی و تخصیص اشخاص به پست‌ها
 • تخصیص چندین پست سیستمی به یك شخص
 • امكان استفاده از پست‌های سیستمی در موتور گردش كار
 • تعریف جانشین برای هریك از اشخاص دارای پست سازمانی مشخص
 • امكان اعطای جانشینی از طرف كاربر یا راهبر سیستم
مانیتورینگ و بهبود فرآیندها
 • نمایش فهرست فرآیندهای خاتمه‌یافته با دسته بندی مناسب
 • نمایش فهرست فرآیندهای درجریان با دسته بندی مناسب
 • اخذ گزارش از زمان اجرا و انجام ‌دهنده فعالیت های یك فرآیند
 • گزارش نقاط بحرانی فعالیت‌های فرآیند بر اساس زمان های انتظار و میزان تأخیر مجاز تعریف شده برای فعالیت های انسانی